Nationalt ledelsesprogram

Nationalt ledelsesprogram på sundhedsområdet

Ledelsen på alle niveauer i sundhedsvæsenet skal have stærkt fokus på at skabe konstante forbedringer af kvaliteten. Det skal ske gennem fokus på målopfyldelse, reduktion af spild, læring, videnspredning og motivation af sundhedspersonalet. Ledelsen skal opdage og gribe ind, når kvaliteten ikke er tilstrækkelig og iværksætte tiltag, der kan rette op på kvaliteten. Det nationale ledelsesprogram skal bidrage til dette.

Et konsortium bestående af LEAD og Implement Consulting Group står for at gennemføre det nationale ledelsesprogram.

Det første hold ledere fra sundhedsvæsenet er allerede godt i gang med ledelsesprogrammet, og der afholdes kick-off for det næste hold til marts 2018