Gå til indhold

Nationalt ledelsesprogram

Nationalt ledelsesprogram på sundhedsområdet

Ledelsen på alle niveauer i sundhedsvæsenet skal have stærkt fokus på at skabe konstante forbedringer af kvaliteten. Det skal ske gennem fokus på målopfyldelse, reduktion af spild, læring, videnspredning og motivation af sundhedspersonalet. Ledelsen skal opdage og gribe ind, når kvaliteten ikke er tilstrækkelig, og iværksætte tiltag der kan rette op på kvaliteten. Det nationale ledelsesprogram skal bidrage til dette.

Et konsortium bestående af LEAD og Implement Consulting Group står for at gennemføre det nationale ledelsesprogram.

De tre første hold ledere fra sundhedsvæsenet er nu afsluttet. Der blev afholdt kick-off for det fjerde hold i februar 2020. Pga. COVID-19-situationen er resten af programmet for hold 4 flyttet til efter sommerferien 2020.